Nok en dag med elendig trekk. Samme værtype som i går. Ringmerking: Løvsanger 5, gransanger 1,
tornsanger 1, møller 8, nattergal 1, trepiplerke 1, brunsisik 1 ialt 18 fugl.
Totalen har nå kommet opp i 1469 fugl. Av observasjoner nevnes en gjøk.

Ulf