Dagen startet med pent skyfritt vær, lett NØ bris / stille og slik forsatte det med ut dagen.
Minimalt med trekk i dag, ikke gunstige værforhold for trekk nede i Danmark. Merket bare 19 fugl:
Løvsanger 10, gransanger 3, munk 1, møller 2, rødstjert 1, sivspurv 1, grønnsisik 1.
Av observasjoner varmet en vepsevåk og en glente, begge trakk mot NV. Tok en “full” båtrunde
rundt øyene, mye ærfugl men INGEN ærfuglkull på vannet! Alle makrellternene har “forsvunnet” ?, ingen var å observere på Hoftøya. Har ikke sett en eneste terne siden jeg ankom øya i går – sultkatastrofe? Talte i alt 105 steinkobber på båtturen.

Ulf