Det ble ringmerket i alt 101 fugl og som følger: Nattravn 1, løvsanger 89, hagesanger 1, møller 2,
nattergal 2, tornirisk 1, brunsisik 5. Ulf “byttet med” Hans Petter, Anders og John ved 15 tiden.

Ulf