Dagen startet med overskyet vær og mye fugl på de første rundene. Mindre utover dagen.
Merket totalt 152. Løvsanger med 114, en kontroll av gråsfluesnapper fra Tyskland.
Ellers er alle ringmerkede fugler ført i Ringaccess. Totalt har det blitt merket 1331 så langt.