Dagen startet som vanlig kl. 0500. Delvis skyet vær med vind SØ 4 m/s og en
temperatur på 13 grader. Vi hadde nok en varm dag med liten trekkaktivitet.
Vinden løyet helt av ved 14 tiden, og vi hadde full sol det meste av dagen. Vi
fikk noe skyer mot kvelden, men det hjalp ikke stort da det var lite fugl på øya.
Av spennende observasjoner ble det også tynt. 2 småspover trakk mot nord sent
på ettermiddagen.

John Fjørtoft Karlsen og Jonathan Karlsen ankom stasjonen kl. 1430.

Totalt ble det ringmerket 26 fugl fordelt på 9 arter: trepiplerke 1, steinskvett 1,
svarttrost 1, møller 3, munk 3, gransanger 2, løvsanger 5, grønnsisik 2,
brunsisik 8. Totalen for 2018 er nå kommet opp i 1028 fugl.

Det skal passere en værfront i løpet av natten med nedbør og noe fallende
temperatur. Vi håper dette kan utløse noe mer trekkaktivitet, og ser fram mot
morgendagen med spenning.

Vidar Gunnarsen