Dagen startet kl. 0500 med klarvær og vindstille. Temperatur 8 grader. Det var
blå himmel, sol og vindstille det meste av dagen. Vi fikk en svak bris 2-3 m/s fra
Ø-SØ mot kvelden.
Det var lite fugl å se, og dagen ga oss ikke akkurat mye å skrive hjem om.
Av observasjoner kan nevnes 1 fiskeørn, 1 tårnseiler og 1 småspove. Ellers var
det svært tynt. Vidar Grann Hansen reiste inn fra stasjonen kl. 1430.

Totalt ble det ringmerket 19 fugl fordelt på 8 arter: løvsanger 3, gransanger 2,
tornsanger 2, møller 3, rødstjert 1, svarttrost 1, brunsisik 6 og tornirisk 1.
Totalen for 2018 er nå kommet opp i 1002 fugler.

Vidar Gunnarsen