Dagen startet kl. 0500 med lettskyet disig pent vindstille vær. Temperatur
8 grader. Disen forsvant etterhvert og vi hadde solskinn og vindstille hele dagen.
Det var lite fugl å se i lufta og på øya. Været så lovende ut men det ble et moderat
resultat. Vi hadde 3 nattergal i første nettet på morgenrunden. To av disse hadde
gamle ringer og var ringmerket på Sfos 2015 og 2017. Av nye arter for året fikk vi
idag nattravn, gulsanger og hagesanger.

Egil Soglo og Per Espen Fjeld avla oss et besøk i løpet av dagen.

Totalt ble det ringmerket 57 fugler fordelt på 14 arter: nattravn 1, gjerdesmett 2,
løvsanger 21, gransanger 4, gulsanger 1, munk 5, hagesanger 1, tornsanger 1,
møller 6, nattergal 1, rødstjert 1, brunsisik 5, tornirisk 2, grønnsisik 6. Totalen
for 2018 er nå kommet opp i 983 fugler som alle er registrert i RingAccess.

Vidar Gunnarsen