Dagen startet kl.0500 med lettskyet pent vær. Vind SV 9 m/s og en temperatur
på 8 grader. Det klarnet helt opp tidlig og vi hadde full sol hele dagen. Vinden
løyet også utover ettermiddagen til SV 5 m/s.
Det var betraktelig mindre aktivitet i luften og på øya. Det er ikke mye å rapportere
av observasjoner bortsett fra 1 havørn, 1 dvergfalk og 1 gråhegre trekkende mot
øst. Årets første gråfluesnappere dukket opp idag.

Totalt ble det ringmerket 67 fugl fordelt på 15 arter: gjerdesmett 2, løvsanger 35,
gransanger 4, munk 7, tornsanger 2, møller 4, gråfluesnapper 1, rødstrupe 1,
svarthvit fluesnapper 2, rødstjert 4, svarttrost 1, jernspurv 1, linerle 1, sivspurv 1,
tornirisk 1. Totalen for 2018 er nå kommet opp i 874.

Vidar Gunnarsen