Vi startet dagen kl. 0500 med lett overskyet vær med vind SØ 11 m/s. Temperatur
9 grader. Vinden var oppe i 14 m/s i kastene så dette hemmet fangsten mye. Det
var også ventet regn midt på dagen. Vi slo sammen 13 av totalt 16 nett kl. 1000
på grunn av nedbøren og vinden. Været bedret seg etter hvert og alle nettene
ble slått opp igjen ca. kl. 1330. Solen tittet frem igjen og vinden gikk over til svak
skiftende bris.
På grunn av vanskelige værforhold var det lite fugl å se i luften, og nettfangsten ble
dårlig. Av observasjoner kan nevnes 1 dvergfalk, 1 vandrefalk, 2 smålom og
6 havsuler. Det var merkbart mer fugl som hadde ankommet øya i bakkant av
værfronten som passerte, så ringmerkingen tok seg opp utover ettermiddagen.

Totalt ble det ringmerket 22 fugl fordelt på 10 arter : gjerdesmett 3, løvsanger 2,
gransanger 6, munk 3, møller 2, s/h fluesnapper 1, svarttrost 1, linerle 1, bokfink 1,
tornirisk 2. Totalen for ringmerking i 2018 er nu kommet opp i 617.

Vidar Gunnarsen