Ringeklokka rev to trøtte kropper ut av senga kl. 0400. Nå skulle netta opp i god
tid før soloppgang. Forventningene var skyhøye, og alle netta var oppe kl. 0500.
Lett overskyet vær med vind V3 og temperatur 6 grader. Vinden var ventet å dreie
mot S-SØ ved åttetiden, så alt lå tilrette for en spennende dag.
Det var lite fugl å se i lufta og det ble heller ikke mye fugl i netta på de første nett-
rundene. Vi ble litt skuffet, men dagen totalt sett ble ganske bra.
Av spennende observasjoner ble det tynt. 1 dvergfalk, 1 fjellvåk og 1 spurvehauk
hunn ble vel det mest spennende.
Totalt ble det ringmerket 70 fugl fordelt på 14 arter. Løvsanger 22, gransanger 7,
munk 10, møller 3, rødstrupe 4, s/h fluesnapper 5, rødstjert 3, svarttrost 1,
måltrost 3, trepiplerke 3, sivspurv 1, bjørkefink 3,brunsisik 1, tornirisk 4. Totalen
for 2018 er nå kommet opp i 595 fugl.
Jan Michaelsen ble hentet på Sandøysund og ankom øya kl. 1845. Værutsiktene
for morgendagen ser ikke så bra ut. Det ventes kraftig vind og noe nedbør
på formiddagen, men i bakkant av dette kommer mer sydlige vinder og økende
temperaturer.

Vidar Gunnarsen