Et lavtrykk fra sør var ventet og fikk med seg den første store bølgen av løv og gransanger.
Rushet roet seg raskt i 9-tida og jeg sperra netta kl 10 for å ta en runde på nord og på toppen.
En trelerke trakk NØ over nordodden kl 1030. En hornugle holder seg i “svingen”. Ellers årets
første rødstjert, som “varmet” i det ellers kalde været. NØ frisk bris og 8 grader. Dagens
merking: gransanger 19, løvsanger 73, brunsisik 8, møller 2, munk 2, rødstjert 1, grønnsisik 2.
Totalt: 107. Totalt iår: 525.

AHa