Dagens merking: gjerdesmett 2, fuglekonge 1, gransanger 5, løvsanger 6, svarthvit 1,
rødstrupe 1, rugde 1, tornirisk 8, svarttrost 1, gråsisik 2. Totalt: 30

AHa