Nø kjølig vind på mårran. Netta oppe før soloppgang. Lite fugl i bush og luft.
2 storlom ptn. Ellers rolig på sjøen. 5 fugl fikk ring. Klappa og klargjorde retur
etter en tur på toppen. Vinden spaknet og dreide sv. Susupekt rovis gled skrått
vekk på østsida og assosiasjoner til svartglente var påfallende. 2 traner kom inn
fra øst og sirkla over nordenden i det vi også passerte med båt inn til fastlandet.
Total 4 nett ved hytta nå og runden videre til trærne. Blir spennende når Afrika-
trekkerene kommer for fullt.

Fredrik