Våknet til skikkelig Blå-vær. Frisk vsv. Lite fugl hele dagen. 6 fugl ringmerket.
Makrellterne på mårran trakk nord. 1 havsule ut på ettermiddagen. Vi hang opp 5 stk
fuglekasser; 1 sør for hytta, 1 i ei gran vest for “fuglekonge”, 1 i ei bjørk rett øst av
“doble”, 1 vest i ” trærne” og 1 i ei bjørk i svingen før “røysa”. Sitronsommefugler svirrer
og sola har varmet. Fikk omsider fullt trykk i alle vannkraner. Vannledning inn til
hytta hopper av i kopling og må byttes. Ellers alt ok. Internett har ikke fungert i helga.
Sjølfiska ulke var ingen høydare til lunsj.

Fredrik