Reiste ut til stasjonen onsdag morgen sammen med Øistein Moholt, vår gode hjelper med
solsikkefrø fra Nordic Garden. Vi måtte bruke GPS i den tjukke grauttåka, men fant fram
ganske greit. Vel framme var det noe fugl i bushen, men ikke mengder.
Vi hadde med oss en del utstyr til stasjonen, blant annet 5 fuglekasser som blir plassert ut
kommende helg. Håper på en fluesnapper eller rødstjert, men blir vel ikke skuffet om det blir
ei meis.
Vi åpnet noen nett og satt opp de siste netta, blant annet Trærne. Sola ble etter hvert sterk
og vinden reiv litt i netta, så 10 merka var vel omtrent som venta. Kope-nettet ble satt opp
helt til slutt og ble ikke brukt til fangst. På det meste holdt det seg en 20-30 fugl ved foringa –
mest grønnfink (de fleste med ring), bokfink, jernspurv, kjøttmeis, rødstrupe og svarttrost.
Ikke mye fugl i lufta, men ei rugde ble skremt opp mellom dobble og tripple – to
enkeltbekkasin og en kvartbekkasin fløy opp fra Sumpa. En dvergfalk og to spurvehauk var
de eneste rovfuglene.
Vinden var på 4-5 m/s da vi ankom og på 8-9 m/s ved avreise. Sola steikte midt på dagen
og det var nesten så man fikk mai følelse, men så fort vi kom oss i båten for å dra til land,
merket vi at nærme sjøen var det vel mer mars temperatur enn mai.
Vi kontrollerte en fuglekonge som ble ringmerket av Anders 7/4 som ennå holdt seg på øya.
En god indikasjon på lite utskiftning av fugl på øya.
Ringmerket: 4 fuglekonge, 3 rødstrupe, 1 jernspurv, 1 gransanger og 1 gjerdesmett.
Totalt: 320 Ringmerket hittil i år.
Terje Axelsen