Våkna til overskyet og SØ-bris, og godværet innfridde i form av mye fugl og en hunn rødtopp-

fuglekonge tatt i “plassen” rett før kl 09. Ellers bra med konge, rødstrupe og smutter i netta, så
ble dessverre ikke mye tid til skåding. Vinden økte til liten kuling fra sør på formiddagen og
16
lomvier og 1 smålom ble logget. Dagens merking: fuglekonge 37, rødtoppfuglekonge 1,

gransanger 2, trekryper 1, gjerdesmett 56, rødstrupe 47, bokfink 1, kjøttmeis 1, jernspurv 1,

svarttrost 5, måltrost 1. Totalt rm 154. Totalt rm i år: 199. Arter idag: 47. Nye årsarter idag:
smålom, lomvi, måltrost, rødtoppfuglekonge. Årsarter totalt: 74

AHA