Årets første dag med ringmerking. Kom ut på ettermiddagen og satte opp runden. Mye fugl i
bushen, trass i blåværet. Sikkert etterslengere fra nedfallet jeg observerte hjemme igår.
Dagens merking: kjøttmeis 2, trekryper 1, gjerdesmett 2, gransanger 1, fuglekonge 22,
rødstrupe 9, svarttrost 3, jernspurv 4, bokfink 4. Totalt 45. Totalt iår: 45. Arter sett idag: 34.
Årsarter totalt: 70. Nye årsarter idag: havelle, spurvehauk, linerle, jernspurv, gransanger,
fuglekonge, trekryper, bjørkefink, sivspurv.

AHA