2 grader klokka 07 og småglatt på trammen. Nesten-ulykker opptil flere ganger på vei opp til
rundene. Netta kun oppe til “Blåmeis” nå. Noe trekk av trost og fink, ellers rolig på småfugl-
fronten. Fortsatt gråsisik i farta, samt snøspurv og sidensvans på trekk idag. Fjellvåkene og
musvåken fra forrige helg fortsatt på plass. De fråtser nok fremdeles i vånd, som skvetter
inn og ut av de mange høla på øen. Aldri sett så mye vånd her ute før! Et blikk over Hoftøya
ga bl.a. en krikkand, som det er få novemberfunn av. Arter idag: 49.
Dagens merking: Svarttrost 1, Gråtrost 1, Bokfink 1, Gråsisik 5, Polarsisik 1. Totalt i år: 7336

AHA