Vinden snudde fra NØ til SV i løpet av natta og det var følgelig helt vindstille kl 01 og stjerneklart.
Bra forhold mao. En del nye fugler kom ut på øen i form av 12 konglebit, gulspurv og fjellerke, og
ikke minst et nytt rush av sisik. Vinden dro seg etterhvert opp på SV stiv kulig og det ble liv på sjøen.
En grålire kl 15 ptN bl.a. Dagens merking: Gråsisik 78, Brunsisik 2, Polarsisik 1, Bjørkefink 1,
Fuglekonge 1. Totalt idag 83. Totalt iår: 7324

AHA