Bra forhold fra morgenen og en ny trekryper på førsterunden ga håp om at noe var på gang.
Vinden økte dessverre snart på NØ og blåvær. Ellers to flokker med sidensvans (29+80),
fjellerke og vintererle ptS. Dagens merking: Trekryper 1, Gjerdesmett 2, Munk 2, Gråsisik 19

TNI og AHA