Bra med alkefugl og krykkje hele dagen. Måtte sperra netta kl 09-10 pga regn. Dagens merking:
Sidensvans 4, Trekryper 1, Bokfink 1, Gjerdesmett 2, Fuglekonge 1, Gransanger 1, Rødstrupe 1,
Gråsisik 1

TNI og AHA