Sto opp 0700 og lagde en god frokost før det ventede rushet av fugl, men det store nedfallet
uteble. Noe innsig av munk og gransanger ble det. Bra med sjøfugl, derimot, mye alkefugl i
farta. Også polarjo og polarsvømmesnipe. Svenskene dro inn og en snartur innom Hoftøya på
veien ga nye arter på dagslista. Totalt 62 arter. Dagens merking: Svarttrost 2, Rødvingetrost 1,
Dompap 3, Munk 3, Jernspurv 1, Grønnfink 1, Bjørkefink 2, Bokfink 1, Gransanger 2, Stjertmeis
8, Trekryper 1, Gjerdesmett 2, Grønnsisik 2, Grønnsisik 2. Totalt 31 ind

TNI og AHA