Vinden roet seg til lett bris fra nord og bra med trekk på morgenen. Det dabba imidlertid fort av
da sola sto opp. En ung hornugle merket på førsterunden og to polarsisik i en stor flokk med
gråsisik, som gikk i heisnettet litt senere på dagen er nevneverdig. To flokker av gjess, trolig
kortnebb trakk sør på Østfold-siden. Dagens merking: Hornugle 1, Måltrost 1, Dompap 8,
Rødstrupe 1, Munk 1, Bjørkefink 1, Fuglekonge 1, Trekryper 1, Gjerdesmett 2, Blåmeis 4,
Polarsisik 2, Brunsisik 2, Gråsisik 55, Stillits 1, Grønnsisik 1. Totalt: 82

TNI og AHA