Mye fugl på trekk nord idag, trass i sterk motvind fra NV (mellom 11-14 m/s) bl.a. 5 snøspurv
og en ringtrost. Godt, skarpt lys på sjøen og mange småflokker med sisik og irisk kunne lett
spottes på fjorden. 2 voksne sangsvaner trakk mot vest og mot nordsiden av øen. Satte opp
netta kl 13 og 2 konglebit gikk raskt i “doble”. Ytterligere en konglebit ble sett i den
anledningen, men den gikk ikke i nettet. Runden etter ga 1 polarsisik i “triple”. Øya ble ellers
saumfart i løpet av dagen uten særlig resultat. Dagens merking: Svarttrost 1, Dompap 4,
Konglebit 2, Bjørkefink 2, Kjøttmeis 1, Bokfink 1, Blåmeis 3, Gråsisik 3, Polarsisik 1. Totalt
idag: 18. Totalt i år: 7094

AHA