Mye vind fra sørvestlig sektor i natt, opptil 16 m/s som kunne gitt noe sjøfugl, men så dreide
den dessverre på NV fra morgenen, som ga svært lite fugl. TNI, JFK+ 2 kom ut kl 1630. Noe
krykkje og havsule og to alkekonger som er årets første. Dagens godbit var kanskje årets siste
låvesvale på trekk nord.
Dagens merking: Kjøttmeis 3, Munk 1, Fuglekonge 1, Gråsisik 10, Grønnsisik 1, Svarttrost 2,
Rødvingetrost 2, Måltrost 1: Totalt idag 21. Totalt i år: 7076

AHA