Svak vind fra SV fra morgenen og gode trekkforhold som resulterte i et vanvittig trekk av gråsisik.
Mange flokker på stort sett mellom 50 og 300 ind ble registrert trekkende mot nordøst.
Totalt 7400 logget. Ellers bra med rovfugltrekk over Bustein sett fra Mølla bl.a en ung
kongeørn. Også trelerke og svartspett (!). Sistnevnte ble oppdaget flygende
mot NV mellom Store Færder og Sandøya og kom følgelig trolig østfra. 28 fjæreplytt på
Knappeskjær sett fra toppen. 64 arter logget idag
Dagens merking: Blåmeis 1, Gråsisik 28, Brunsisik 2, Grønnsisik 2, Munk 1, Bjørkefink 1,
Grankorsnebb 1, Gransanger 1, Trekryper 1, Stjertmeis 3, Gjerdesmett 7, Dompap 1,
Svarttrost 3, Rødvinge 3, Måltrost 1. Totalt: 51. Totalt i år: 7055

AHA