Dagen startet kl. 07.00 med vind V 9 m/s, og temperatur 10 grader. En god del
fugl i luften, og vi valgte å redusere nettrunden t.o.m. triple fuglekonge. Noe
varierende vær utover formiddagen med noen regndryp.
Av observasjoner kan nevnes 6 fjellvåk, 1 musvåk, 1 spurvehauk og 1 ung
knoppsvane trekkende mot SØ. Det var mye finkefugl i lufta hele formiddagen.
Det ble merket totalt 111 fugl fram til netta ble slått sammen kl. 14.00 fordelt
på følgende arter: fuglekonge 3, stjertmeis 10, gjerdesmett 5, blåmeis 2,
stillits 2, bergirisk 10, gråsisik 56, brunsisik 1, rødstrupe 1, grønnfink 8,
bjørkefink 4, svartrost 4, måltrost 1, dompap 4. Totalt er det nå ringmerket 7001
fugler i 2017.
Vidar Grann Hansen og undertegnede reiste inn fra stasjonen ca. kl.16.00.

Vidar