Jan var brenntidlig oppe i mørket og satte netta opp mellom kl. 05.30 – 06.30.
Lydanlegg ble satt på med sang av svarttrost og rødvingetrost. Vinden hadde
løyet kraftig fra SØ-20 til NNV 5 klokken 04.00. Temperatur 7,5 grader.
Det var mye trost å høre i luften før lysets frembrudd, og forventningene var
høye til resultatet av lokkelyden som surret og gikk i mørket.
Og trost ble det så det holdt. Mye svarttrost og rødvingetrost i netta. Det vi ikke
var helt forberedt på var at det plutselig begynte å regne ved åttetiden. Mye små-
fugl i farta skapte store problemer. Det dumpet inn 56 stjertmeis og 50 fuglekonger
på nettrunde nummer to. På grunn av regnet besluttet vi å stenge netta for å unngå
for mye gjenfangst av ringmerket stjertmeis og fuglekonge. Vi hadde ringmerket
ca. 200 fugl når vi slo sammen netta kl. 13.30.
Jan Michaelsen forlot stasjonen kl. 15.00, en dag forsinket grunnet dårlig vær.

Av observasjoner er det lite spennende å fortelle bortsett fra 2 fjellvåk, 80 stjertmeis
og høstens første sidensvans.
Totalt ble det ringmerket 228 fugl fordelt på følgende arter: spurvehauk 2, blåmeis 5,
stjertmeis 56, trekryper 1, gjerdesmett 4, fuglekonge 53, gransanger 2, munk 8,
rødstrupe 12, svarttrost 25, gråtrost 1, rødvingetrost 27, måltrost 4, bokfink 3,
bjørkefink 3, dompap 1, grønnfink 14, gråsisik 4, brunsisik 3.
I 2017 er det nå ringmerket totalt 6.890 fugler.

Vidar