Vi sto opp allerede kl. 05.30 i dag for å slå opp netta etter nattens regnvær.
Været viste seg å være langt fra tilrådelig for nettfangst. Det var skyet med
kraftig vind NØ 12 m/s og en temperatur på 5,5 garder. Vi prøvde å være ute
og observere, men måtte stadig trekke inn i hytta for å tine opp gamle stive
ledd. Vinden løyet noe utover formiddagen og vi trakk i full vintermundur.
Bra med fugl i lufta til å være så dårllige forhold. Av observasjoner kan nevnes
6 fjellvåk, 2 dvergfalk, 20 kortnebbgås, 400 gråtrost og mye finkefugl.

Skydekket ble noe lettere utover dagen, og vinden løyet noe. Vi fant det derfor
tilrådelig å slå opp netta t.o.m. tripple fuglekonge kl. 13.00. Fangsten ble ikke
helt hva vi håpet på, men totalt ble det ringmerket 10 fugl fordelt på følgende
arter: gjerdesmett 1, svartrost 1, gråtrost 1, grønnfink 2, gråsisik 2, brunsisik 3.
Totalt er det nå ringmerket 6658 fugler i 2017.

Vidar