Dagen startet kl. 07.15 med klarvær og soloppgang i øst. Vind NØ 6 m/s
og en temperatur på 8 grader. Det virket ikke som det var noe særlig trekk
av fugl, bortsett fra en del svarttrost og noe finkefugl. Vi fikk en ubehagelig
opplevelse når vi oppdaget at hytta ble strømløs allerede kl. 07.30. Netta
hang fulle av fugl, og vi satt og ringmerket hele formiddagen med hodelykt.
Da vi fikk strømmen tilbake ved tolvtiden hadde vi ringmerket 140 fugl i
tussmørket.
Problemet viste seg å være oljemangel på aggregatet, noe vi fikk rettet på etter
hvert. Videre fikk vi også koblet om på solcellepanelene på uthustaket, slik at
vi nå har fått igang noe lading fra disse.
Det skyet etter hvert over utover ettermiddagen og det var lite å se av fugl i
luften. Ingen spennende observasjoner å skryte av i dag.

Totalt ble det ringmerket 178 fugl fordelt på følgende arter: trekryper 3,
gjerdesmett 19, fuglekonge 58, munk 2, rødstrupe 37, svarttrost 11,
gråtrost 1, rødvingetrost 1, bokfink 1, bjørkefink 7, grønnfink 6, gråsisik 16,
brunsisik 6, grønnsisik 1, bergirisk 9. Totalt er det nå ringmerket 6609 fugl
i 2017.

Vidar