Dagen startet med klarvær og vind N 7 m/s. Temperatur 7 grader.
Det var kraftig vind av kuling styrke fra SV i løpet av natten Det påvirket
nok dagens observasjoner og nettfangst. Vinden løyet kraftig utover dagen til
NØ 5 m/s og med fortsatt sol og fint vær.
Det var skifte av mannskap i dag, og Thomas Nilsen og Haakon F Stenersen
forlot øya kl. 1430. Jan Michaelsen, Vidar Grann Hansen og Vidar Gunnarsen
kom ut til stasjonen kl. 1330.
Av observasjoner i løpet av dagen kan nevnes 1 duetrost, 1 fjellvåk, 1 tårnfalk,
2 vintererler og 1 furukorsnebb. Sent på ettermiddagen passerte 1 smålom
og 200 kortnebbgås øya.
Av ringmerking bør nevnes 5 bergirisk sent på ettermiddagen. Totalt ble det
ringmerket 47 fugl fordelt på følgende arter: gjerdesmett 1, fuglekonge 3,
munk 1, rødstrupe 4, svarttrost 2, grønnfink 5, gråsisik 22, brunsisik 4,
bergirisk 5.
Totalt er det ringmerket 6431 fugl i løpet av 2017.

Vidar