Dagen startet med klarvær og sol med vind NV 2. Temperatur 9 grader.
Noe trekk av gråsisik i mørket før førsterunden, og vi fryktet det verste.
Ellers liten aktivitet i luften og på øya. Lite fugl på førsterunden, men
over 80 grå/brunsisik på andre runde. Vi fikk så det holdt. Over 60 fugl
i trærnanettet.
Av observasjoner ble det dårlig med da vi stort sett glante ned i netta.
Vi observerte en ad. knoppsvane trekkende mot Ø. Ellers kun noen få
krykkjer og 3 vintererler.
Netta ble slått sammen kl. 12.00 da Tore og Torild Gunnarsen , samt
undertegnede planla innreise fra stasjonen kl. 14.00.
Totalt ble det ringmerket 136 fugl fram til kl.12.00 fordelt på følgende
arter: blåmeis 1, trekryper 1, gjerdesmett 7, fuglekonge 7, rødstrupe 4,
svarttrost 5, rødvingetrost 1, bokfink 2, bjørkefink 1, grønnfink 15,
gråsisik 62, brunsisik 29, bergirisk 1.

Vidar