Dagen startet med regn og frisk vind NV 7 m/s. Temperatur 13 grader. På grunn
av regn, fikk vi ikke slått opp nettene før kl. 08.00. Vi fikk oppklaring og sol tidlig
på formiddagen, og vinden løyet etter hvert av. Jan Michaelsen reiste inn fra
stasjonen kl. 13.00. Utover ettermiddagen frisknet vinden til igjen.
Det var moderat med fugl i luften og på øya. Den friske vinden og det dårlige været
i løpet av natten hadde ført en del sjøfugl inn fjorden, og vi hadde bra med
observasjoner. Av observasjoner kan nevnes 1 storjo, 40 krykkjer, 1 havhest og
15 lomvi. Av andre observasjoner på øya hadde vi 75 kortnebbgås, 1 dvergspett,
5 musvåk og 1 fjellvåk.
Totalt ble det ringmerket 80 fugl fordelt på følgende arter: blåmeis 5, fuglekonge 25,
munk 1, rødstrupe 3, svarttrost 3, rødvingetrost 2, måltrost 2, bokfink 1,
bjørkefink 3, dompap 1, grønnfink 4, gråsisik 9, brunsisik 20, grønnsisik 1.
Totalt i 2017 er vi nå kommet opp i 6090 ringmerkete fugler.

Vidar