Vi var tidlig oppe i dag og satte nettrunden opp i mørket kl. 05.30. Nettrundene
startet kl. 07.00 med soloppgang og pent vær. Vind V 4 m/s og temperatur på
8 grader. Liten aktivitet av fugl i luften og på øya. Det var ventet regn utover
formiddagen, og vi måtte stenge netta for dagen allerede kl. 11.00.

Vinden løyet etterhvert helt av men noen store bomber var det ikke å se. Av
observasjoner kan nevnes 1 fjellvåk, 1 myrsnipe, 1 dvergspett, 200 ærfugl,
1 vintererle og en meget meget sen møller.
Totalt ble det ringmerket 62 fugl fordelt på følgende arter: blåmeis 5, trekryper 1,
gjerdesmett 14, gransanger 3, munk 1, møller 1, rødstrupe 3, svarttrost 6,
rødvingetrost 3, måltrost 4, bokfink 1, bjørkefink 2, grønnfink 7, brunsisik 2.

Mot kvelden økte vinden på til S 8-10 m/s og intensiteten på regnet økte. Det er
meldt bedring i været i løpet natten, så vi ser fram mot en ny spennende dag
i morgen.

Vidar