Vi sto opp til klarvær og sol og med vind N 6 m/s. Temperatur målt på fyret var
7 grader. Det virket kaldere og vi fikk oppleve høstens første rimfrost på bakken
under første nettrunde. Utover dagen skyet det til og vinden løyet helt. Regnet
kom kl. 16.00 , noe som gjorde at vi valgte å stenge nettrunden.
Det var moderat aktivitet av fugl i lufta og på øya. At det nærmest ble vindstille
utover dagen ga oss mulighet til gode forhold for observasjon rundt øya.
Av observasjoner kan vi nevne 1 par med brunnakke, 2 alker, 550 ærfugl,
1 smålom og 80 trekkende kortnebbgås i løpet av dagen. 3 vintererler, 2 musvåk,
1 dvergspett og 1 fjellvåk ble observert på øya.

Til tross for at vi måtte stenge netta kl. 16.00 på grunn av regn, ble antall
ringmerkete fugler ganske bra. Totalt ble det ringmerket 84 fugler fordelt på
følgende arter: blåmeis 1, trekryper 7, gjerdesmett 8, fuglekonge 16, gransanger 5,
munk 2, rødstrupe 9, svarttrost 11, måltrost 1, bjørkefink 5, grønnfink 10,
gråsisik 4, brunsisik 5.
Regnværet skal passere i løpet av natten, så vi må tidlig ut i morgen for å slå
opp netta før sola står opp. Totalt antall ringmerkete fugler i 2017 er nu kommet
opp i 5948.

Vidar