Dagen startet som sedvanlig kl. 07.00. Sol og klarvær med vind NNV 6 m/s.
Temperatur 8 grader. Vinden frisknet på utover formiddagen og klarvær, vind
og sol gjorde at nettfangsten ble moderat. Det var lite fugl å se i luften og på
øya. Av observasjoner ble det også tynt. 1 vintererle, 2 heilo og en flokk på
ca. 40 kortnebbgås ble observert trekkende over øya i løpet av dagen.
Totalt ble det ringmerket 55 fugl fordelt på følgende arter: flaggspett 1, låvesvale 1,
blåmeis 2, trekryper 3, gjerdesmett 14, fuglekonge 8, rødstrupe 1, svarttrost 4,
rødvingetrost 1, sivspurv 1, bjørkefink 4, dompapp 1, grønnfink 2, gråsisik 3,
brunsisik 9.

Vidar