Dagen startet med klar luft og sol med vind fra NNV 11 m/s. Temperatur
7 grader. Mye vind på formiddagen men minkende utover ettermiddagen
til NNV 4-6 m/s. Det var lite fugl å observere i luften og aktiviteten på øya
var veldig dårlig. Det tegnet til å bli en liten nedtur i dag.
Bortsett fra en flokk på ca. 80 kortnebbgås, en vintererle og den ringmerkete
dvergspetten fra i går, var det lite å skryte av.
Totalt ble det ringmerket 46 fugl fordelt på følgende arter: blåmeis 4, kjøttmeis 1,
trekryper 4, gjerdesmett 7, fuglekonge 4, munk 1, rødstrupe 5, svarttrost 4,
måltrost 1, bokfink 1, bjørkefink 2, dompap 1, grønnfink 4, gråsisik 1, brunsisik 6.
Totalen for 2017 er nå kommet opp i 5.809 ringmerkete fugler.
Vinden har løyet mye i kveld og prognosene for morgendagen ser noe bedre ut enn
i dag.

Vidar