Dagen startet med svak vind NNV 4 m/s og overskyet vær. Temperatur
10 grader. Alt lå tilrette for en spennende dag med ideelle forhold. Vi
registrerte mye svarttrost i luften, og bra aktivitet på bakken. Vinden løyet
utover dagen og vi fikk sol og klarvær fra kl. 14.00.
Det som overrasket mest idag var trekket av ærfugl. Det var store kompakte
flokker, og vi anslo antallet til ca. 800 individer. Av andre observasjoner som bør
nevnes var en hunnfarget myrhauk. To sene sangere som møller og hagesanger
samt en ung hun dvergspett ble ringmerket.
Vi har nå også satt 2 nye årsbeste på antall ringmerkete spurvehauk med 17 (16),
munk 584 (556). Det er ringmerket totalt 1170 fugl i løpet av de siste fem dagene.
I dag ble det ringmerket totalt 171 fugl fordelt på følgende arter: dvergspett 1,
kjøttmeis 3, trekryper 7, gjerdesmett 31, fuglekonge 22, gransanger 7, munk 11,
hagesanger 1, møller 1, rødstrupe 45, svarttrost 17, rødvingetrost 2, måltrost 7,
bokfink 2, bjørkefink 6, dompap 1, grønnfink 5, brunsisik 2.
Hittil i 2017 er det ringmerket 5763 fugl.

Vidar