Dagen startet med sol og pent vær. Svak vind NNV 5 m/s og temperatur på
10 grader kl. 07.00. En del fugler i farta tidlig og alt så lovende ut i dag også.
Bra med fugl på førsterunden men klart mindre enn i går. Rødstrupe og
gjerdesmett dominerte i antall. Ragnar Syvertsen og 2 rørleggere som skulle
oppgradere røranlegget inn til stasjonen, ble hentet på Sandøysund kl. 10.00.

Vi hadde noe trekk av rovfugl midt på dagen og kunne notere 20 musvåk
og en fjellvåk trekkende mot ØSØ. Nok en spurvehauk ble ringmerket. Vi hadde
også besøk av en pilfink. Ellers ingen spennende observasjoner å melde.
Ulf Michaelsen reiste inn fra stasjonen sammen med arbeidsgjengen
kl. 1530. Tore og Torill Gunnarsen kom ut til øya kl. 17.00 for å ligge her
en uke.
Totalt ble det ringmerket 171 fugler fordelt på følgende arter: spurvehauk 1,
blåmeis 4, kjøttmeis 1, trekryper 6, gjerdesmett 25, fuglekonge 9, gransanger 8,
munk 9, rødstrupe 78, svarttrost 10, rødvingetrost 3, måltrost 1, bokfink 4,
bjørkefink 6, grønnfink 4, brunsisik 2. Totalt ringmerkete fugler for 2017 er
nå kommet opp i 5592.

Vidar