Vi sto tidlig opp i dag, og alle mann var på bena allerede før kl. 06.00. Vinden
hadde løyet i løpet av natten og dreid i nordlig retning. Vi noterte vind
NNV 5 m/s og temperatur på 8 grader kl. 07.00.
Det tegnet til å bli en travel dag, noe vi fikk bekreftet når vi kom fram til første
nettet. Rikelig med rødstrupe, gjerdesmett og en økning i antall fuglekonge.
Vi ringmerket godt over 100 fugl på den første nettrunden. Det ble sen frokost for
de som ikke rakk å spise før soloppgang.
Vinden holdt seg stabil på NNV hele dagen, med styrke 4-5 m/s. Klarvær og
sol reduserte nok fangsten noe. Vi ble gående å se ned i netta hele formiddagen
og det resulterte i dårlig med observering av fugl. 3 enkeltbekkasin, 1 kvartbekasin
og 1 storjo var stort sett det som er noe å nevne. Havsulene var klart færre idag
som vinden hadde løyet.
Totalt ble det ringmerket 348 fugl fordelt på følgende arter:spurvehauk 1,
flaggspett 1, svartmeis 1, blåmeis 13, trekryper 10, gjerdesmett 57,
fuglekonge 44, gransanger 18, munk 21, hagesanger 1, rødstrupe 143,
svarttrost 11, rødvingetrost 4, måltrost 4, jernspurv 1, sivspurv 1, bokfink 5,
bjørkefink 6, grønnfink 4, brunsisik 1, grønnsisik 1.

Vidar