Dagen startet med samme ugunstige vind / vindretning, 14-15 m/s fra VSV.
Tempertur 12 grader. Vi hadde samme værforhold igår med godt resultat, og det
skulle vise seg at denne dagen faktisk bød på noen overraskelser. Lite fugl i luften
men mye fugl i nettene som igår. Vi var oppe i ca. 170 ringmerkete fugl kl. 12.00.
Vi ringmerket 1 vintererle som er det tredje eksemplaret som er merket i
stasjonens historie. En duetrost og et par dompaper ble også ringmerket idag.
Vinden holdt seg sterk hele dagen med 12-15 m/s fra VSV, men ga gode ring-
merkingstall. Av observasjoner er det lite spennende å meddele, men vi har også
idag hatt en jevn strøm med havsuler og noe alkefugl forbi øya. Lite rovfugl å se
i dag.
Totalt ble det ringmerket 234 fugl fordelt på følgende arter: flaggspett 1,
blåmeis 5, trekryper 4, gjerdesmett 37, fuglekonge 24, gransanger 7, munk 23,
rødstrupe 107, svarttrost 4, rødvingetrost, måltrost 1, duetrost 1, jernspurv 2,
vintererle 1, heipiplerke 1, sivspurv 2, bokfink 5, bjørkefink 3, dompap 2,
brunsisik 3.

Vidar