Dagen startet med overskyet vær og mye vind 14 m/s fra SV. Temperatur
13 grader. Vinden hadde i dag dreid etter fra en lang periode fra SØ til sydvestlig
retning. Vi håpet at det ville gi en bedring i trekkaktiviteten, og det slo til for fullt.
Det var ikke så mye fugl å se i luften fra morgenen, men netta hang fulle av fugl.
Det ble en travel formiddag for 3 mann. Vi hadde ringmerket ca. 200 fugl
allerede ved tolvtiden.
Vi håpet at vinden skulle løye noe, men den svingte mellom 12-15 m/s hele dagen.
Det var moderat aktivitet i luften, men fjorden bar preg av den kraftige vinden
vi har hatt de seneste dagene. Vi observerte ca. 550 havsuler som seilte forbi i
jevn strøm hele dagen.
Vi spilte lokkelyd fra flere anlegg hele natten og dette bidro nok til de høye ring-
merkingstallene vi fikk i dag. Totalt ble det ringmerket 246 fugl fordelt på:
blåmeis 2, trekryper 5, gjerdesmett 42, fuglekonge 8, løvsanger 1, gransanger 5,
munk 57, rødstrupe 90, svarttrost 2, måltrost 2, jernspurv 1, heipiplerke 1,
trepiplerke 1, sivspurv 6, bokfink 4, bjørkefink 4, grønnfink 2, brunsisik 12,
grønnsisik 1. Totalen for sesongen 2017 er nu kommet opp i 4863 ringmerkete
fugler.

Vidar