Dagen startet med et heftig vær. Kraftig regn og vindkast helt oppe i 28,8 m/s
fra SSØ. Regnet startet ca. kl. 0400 og sluttet kl. 10.30. Totalt kom det 30 mm
nedbør på disse timene. Været var så voldsomt at det var lite fugl å se.
Når det begynte å klarne opp dukket det mye havsuler som var blåst inn fjorden
i løpet av morgentimene. Vi anslo antallet til 220 individer som passerte øya i
løpet av ettermiddagen.
Været snudde til SSV 11-12 m/s ved 11 tiden og alle nett frem til trærne ble
slått opp. Solen tittet også frem, og aktiviteten i luften endret seg dramatisk.
Mye rovfugl i luften og bra med fugl på øya. Det ble observert 30 musvåk,
1 fjellvåk, 1 fiskeørn og 25 spurvehauk i løpet av kort tid etter væromslaget.

Vi hadde gått glipp av de beste timene på morgenen, men dagens resultat ble bra
allikevel. Gårsdagens teori om at munk greier å takle dårlig vær fikk vi en ny
bekreftelse på i dag. Det ble fanget 38 munk i løpet av ettermiddagen. Totalt ble
det ringmerket 66 fugl fordelt på: fuglekonge 3, gransanger 6, trekryper 1,
gjerdesmett 3, rødstrupe 1, munk 38, måltrost 1, spurvehauk 1, løvsanger 2,
blåmeis 1, grønnsisik 2, bjørkefink 1, bokfink 4, rødstjert 1, brunsisik 1.

Ulf har ajourført og oppsummert ringmerkingsloggen, og kommet frem til at
totalt ringmerkete fugl i 2017 er kommet opp i 4617.

Vidar