Dagen startet kl .07.00 med kraftig vind 15 m/s fra ØSØ. Noe skyet og en lav
morgensol med en temperatur på 13 grader. Til tross for mye vind var det en
god del fugl i luften, og nettfangsten var brukbar på de første rundene. Vinden
holdt seg stabil, men det ble etterhvert tiltykning til regn. Nettene ble slått sammen
kl. 11.00, og vinden dreide mer mot SØ.
Vi ble overrasket over den store trekkaktiviteten til tross for det dårlige været. Det
virket som om mye fugl ville komme seg avgårde før regnet slo til for fullt.
En god del rovfugl var også aktivt trekkende mot SØ. Av observasjoner kan nevnes
10 spurvehauk, 2 tårnfalk, 5 dvergfalk og 2 vandrefalk. Det som var mest markant
var trekket av finkefugl, og vi anslo trekkende grønnsisik til ca. 1.500 individer.
Munk er tydeligvis en art som liker å trekke selv om det er tøffe vindforhold. Det har vi
merket den siste uken, med henholdsvis 14-18 og 16 merkede individer de tre siste
dagene. 17 kortnebbgås ble observert trekkende mot syd kl. 16.00.

Til tross for at vi måtte stenge nettene kl. 11.00 ble det ringmerket 49 fugl fordelt
på: fuglekonge 3, gransanger 1, løvsanger 3, trekryper 1, gjerdesmett 2,
rødstrupe 2, munk 16, måltrost 1, blåmeis 7, grønnsisik 13.

Værprognosene for i morgen er dårlige og vil har derfor valgt å holde nettene
stengt til vi får en avklaring på været i løpet av morgendagen.

Vidar