Dagen startet klokken 07.00 med klarvær og sol, og kraftig vind 11-12 m/s
fra ØSØ. Temperatur 12 grader. Vinden gjorde at det var lite fugl i luften, og
øya virket nærmest død. Til tross for dette ringmerket vi ca. 20 fugl på de første
rundene. Vinden økte på og var nok oppe i 15 m/s midt på dagen. Det ble mange
og lange timer på plattingen og lite å skrive hjem om.
På ettermiddagen løyet vinden noe, og lå sent ettermiddag på 7-8 m/s fra ØSØ.
Bedringen i været bidro til at det dukket opp noe rovfugl over øya. Vi kunne en
kort periode se 2 tårnfalk, 1 spurvehauk og 1 vandrefalk i lufta rundt hytta på
en gang. 5 grankorsnebb dro rett øst i stor høyde. Vi ringmerket 18 blåmeis og
så samme tendens som igår at over halvparten var voksne fugler. Det er en mulig
forklaring at disse takler kraftig vindvær bedre en årsunger.
Ulf Michaelsen skulle komme ut i ettermiddag, og det så lenge ut til å bli vanskelig
på grunn av den kraftige vinden. Jan reiste inn som avtalt inn til Sandøysund
og de ankom øya kl. 18.30, våte som katter.
Dagens høydepunkt var Ulf’s observasjon av en overflyvende nattravn på
sisterunden. Dette var en meget sen observasjon.
Vi fikk også idag en flokk med blåmeis inn på øya, noe som bidro til at
ringmerkingstallene ble akseptable. Totalt ble det ringmerket 55 fugl fordelt på:
fuglekonge 6, gransanger 2, trekryper 1, gjerdesmett 2, rødstrupe 3, munk 18,
jernspurv 1, måltrost 1, blåmeis 18, bokfink 3.

Vidar