Dagen startet kl. 07.00 med overskyet vær og vind ØNØ 8-9 m/s. Temperatur
13 grader. Vi hadde spilt lyd i natt og nettfangsten var bra med ca. 30 fugl på
førsterunden. Det var lite fugl å se og høre, men formiddagen ble brukbar med
ca. 50 fugl ringmerket. Av observasjoner hadde vi 10 hvitkinngås, 1 fiskeørn og
en ringdue, så det var ikke mye å slå seg på brystet for.
Utover ettermiddagen ble været gradvis dårligere med økende vind fra ØSØ 10 m/s
og perioder med lett regn i luften. Det var veldig dårlig med fugl på øya og trekket
stoppet helt opp. Vi greide å holde nettrunden oppe, men utbyttet ble heller dårlig.
Vi slet for å komme over 60 fugl ringmerket. For å holde humøret oppe, ble det
tidlig middag.
Lydanleggene ble slått på for natten på sisterunden kl.19.45.
Værmeldingen for imorgen ser ut til å bli en blåkopi av dagens, men heldigvis
uten stor fare for regn.
Totalt ble det ringmerket 61 fugl fordelt på: fuglekonge 6, gransanger 6,
løvsanger 1, munk 14, gjerdesmett 8, trekryper 2, rødstrupe 12, heipiplerke 1,
svarttrost 1, måltrost 2, blåmeis 5, bjørkefink 1, grønnfink 1, grønnsisik 1.

Vidar