Dagen startet med store forventninger da vi hadde kjørt lyd gjennom natten.
Det var klarvær med vind ØNØ 8-9 m/s og temperatur 13,5 grader. Vinden økte
kraftig ved nitiden til stiv østlig kuling 15 m/s.
På grunn av den kraftige vinden var det lite fugl å se i luften. Det ble merket
ca. 20 fugl på de to første rundene, men så var det bråslutt. En flaggspett og
2 spurvehauker trakk rett sør.
På ettermiddagen spaknet vinden til 6-7 m/s og det bidro til at vi fikk nytt tilsig
av fugl på øya. Ved 15 tiden fikk vi inn en flokk med blåmeis, og nitten ble
ringmerket. Dagens ” høydare ” ble en voksen blåmeis hunn med svensk ring, og
det gir jo grunn til å tro at dette var svenske fugler. Alderssammensetningen i
meiseflokken var også spesiell, da det viste seg at ca. 50% var voksne fugler.
Det var ellers ingen spesielle observasjoner i dag, så vi håper på en bedring i
morgen.
Nettfangsten tok seg bra opp utover ettermiddagen og vi ringmerket totalt
74 fugler fordelt på: fuglekonge 5, gransanger 5, trekryper 1, gjerdesmett 9,
rødstrupe 15, munk 6, jernspurv 2, sivspurv 1, heipiplerke 1, svarttrost 2,
måltrost 5, blåmeis 19, grønnsisik 1, bjørkefink 2.

Vidar