Dagen startet med overskyet vær med frisk bris 8 m/s fra NØ. Temperatur
13,5 grader. Vinden økte på til 9-10 m/s og regnvær ved 10 tiden. Oppklarning
ca. kl.13.00. Noe sol og mindre vind utover dagen og kvelden. Hans Erik Karlsen
forlot øya ca. kl. 11.00.
Det var lite fugl fra morgenen og vi slo sammen alle netta nord for doble fuglekonge
ved 10 tiden på grunn av regn. Netta helt fram til trærna ble slått opp igjen kl.13.30.
Det var bra med finkefugl i lufta hele dagen, men de slo seg ikke ned på øya.
Når vinden løyet utover dagen bedret nettfangsten seg, og det var et tydelig tilsig av
nye fugler på øya.
Dagens store opplevelse ble da en voksen hønsehauk hann slo en ringdue i
tripple fuglekongenettet. Undertegnede sto rett ved, men rakk “heldigvis” ikke
fram før hauken dro avgårde med en flaksene ringdue i klørna. Fikk et plaster på
såret i et noe blodig møte med en hissig spurvehauk hunn et par timer senere.
Dagen forøvrig var forøvrig ordinær uten noen store overraskelser.

Totalt ble det ringmerket 38 fugl fordelt på fuglekonge 1, gransanger 3, trekryper 1,
gjerdesmett 5, rødstrupe 12, munk 1, hagesanger 1, jernspurv 3, sivspurv 4,
heipiplerke 2, svarttrost 2, måltrost 1, spurvehauk 1.

Vidar