Dagen startet kl. 06.30 med frisk bris og yr. Vind NØ 7 m/s og 14,5 grader.
Vinden frisknet noe på utover formiddagen til NØ 8/9 m/s, så fangstforholdene
var ikke helt optimale. Det var en god del fugl i luften med mye grønnsisik. Vi
anslo det til ca. 400 i løpet av dagen. Det dukket opp litt rovfugl med blant annet
2 tårnfalk, 7 musevåk og 1 voksen hann hønsehauk på sen ettermiddag. En
storjo holdt seg lavt i luften over øya i lang tid, og ble grundig fotografert av
Morten Brandt. Høstens første gulbrynsanger ble hørt nede ved gamlehytta tidlig
på morgenen, men desverre ingen fangst. Vi tar den i morgen. En varsler ble sett
midt på dagen.
Dagen bar ellers preg av dugnadsarbeid i stor stil. Ragnar Syvertsen, Terje Axelsen
og Morten Brandt ble sammen med 2 ansatte i Sunwind hentet på Sandøysund
kl. 1030. Nytt batteri og solcellepaneler ble installert på bua. Våre lokale håndtverkere
jobbet med snekkring av ny kjøkkenbenk ved den nye kjøkkenovnen, og Terje satte
opp nytt databord med hyller på labben. Dugnadsgjengen ble kjørt inn til land ved
18 tiden av Hans Erik.
Totalt ble det ringmerket 46 fugl i dag. Fuglekonge 3, gransanger 1, løvsanger 2,
gjerdesmett 4, blåmeis 12, grønnsisik 5, rødstrupe 5, munk 3, hagesanger 1,
jernspurv 1, sivspurv 2, heipiplerke3, svarttrost 3, måltrost.

Vidar