Dagen startet med skyet vær og yr i luften. Vind ØNØ 7 m/s og 14 grader
i luften. Skiftende vind fra norøstlig kant og noen lette regnbyger utover
dagen. Ingen store bomber i dag, men artig med 6 vintererler , 3 tundralo
og 1 storjo. Bra trekk av grønnsisik med ca. 200 individer.
Hans Petter Rømme, Thomas Nielsen og Haakon Stenersen reiste inn kl. 1530 ,
og ble avløst av Hans Erik Karlsen og undertegnede som var på plass
kl. 1630. Nettene var oppe igjen kl. 1700, men det ga magert resultat. 3 fugl frem til siste-
runden.
Totalt ble det ringmerket 26 fugl. gjerdesmett 5, fuglekonge 2, gransanger 3,
trekryper 1, blåmeis, 2, grå fluesnapper 1, rødstrupe 3, munk 2, jernspurv 1,
grønnfink 1, sivspurv 1, heipiplerke 1, bjørkefink 1, måltrost 2.

Vidar